REKLAMACIJA

na osnovu garancije ili izjave o saobraznosti Molimo Vas da popunite ovaj obrazac, da bi što brže I kvalitetnije pristupili rešavanju Vaše reklamacije.

Image verification

Slike reklamacije,skenirani racun , garancija I drugo mozete poslati na mail servisa.

Servis :Bago doo,Vodovodska br. 193, Čukarica, 11250 Beograd, Srbija

e-mail: servis@bago.rs


Napomena:

Rešavanje svih reklamacija vršimo isključivo u servisu, osim ako ugovorom o održavanju nije regulisano drugačije.
U slučaju izlaska servisa na teren, dolazak servisa se plaća po cenovniku servisa.

brendovi