Depurator - omekšivač vode LT8

Kataloški broj proizvoda: 10 I-014

Cena pre akcije sa pdv-om: 9,340.00 din

Cena bez pdv-a: 6,150.00 din

Cena sa pdv-om: 7,380.00 din

*Cena se formira na dan uplate po kursu NBS


Opis proizvoda : Depurator - omekšivač vode LT8

  • Depurator LT8
  • Manuelni
  • Depuratori su uređaji za filtriranje vode čime se poboljšava kvalitet vode iz vodovoda. Proces filtracije se sastoji od protoka vode kroz filtracioni sloj koji se sastoji od mehaničkog filtera, jonoizmenjivačke smole i posrebrenog aktivnog karbona. Ovim procesom se mehanički otklanjaju pesak i druge mehaničke nečistoće iz vode. Aktivnim karbonom se smanjuju organski zagađivači i zamućenost, a jonoizmenjivačka smola otklanja kamenac iz vode, a istovremeno se otklanjaju različiti teški metali iz vode procesom jonske razmene.
  • Rezultat ovog procesa je postizanje boljeg rada aparata, boljeg kvaliteta proizvoda sa tih aparata, a istovremeno se postiže i ušteda električne energije, kao i smanjenje kvarova na aparatima zbog toga što su kvarovi upravo najčešći kao posledica nataloženog kamenca.
  • Naime, depuratori rešavaju probleme sa vodom tako što otklanjaju elemente kao što su kamenac i hlor. Ovi elementi direktno utiču na radni učinak celokupne opreme koja u svom radu koristi vodu.
  • Prema postojećim ispitivanjima utvrđeno je da je voda na području Srbije izuzetno "tvrda".
  • Bago d.o.o. je u mogućnosti da Vam pruži pomoć u rešavanju problema sa vodom analizom vode i odrediće koji je najbolji sistem za filtriranje za vašu opremu.


Osobine proizvoda : Depurator - omekšivač vode LT8

Depurator - omekšivač vode  LT8 Manuelni depuratori
Šifra artikla 10 I-014
Zapremina 8 lt.
Zapremina jonske mase 5.6 l
Max. protok vode 1000 lt/h
Protok vode do zasićenja 1120 lt.
Dimenzije WxDxH 190 x 255 x 415 h mm
Radni pritisak 1-8 bara
Radna temperature vode 4-25 C

Tehničke karakteristike serije: : Depurator - omekšivač vode LT8

08012024

Bago d.o.o. se trudi da svi podaci o proizvodima budu što precizniji, ali ne možemo da garantujemo da su bez grešaka. Za precizne podatke i cene kontaktirajte Bago. d.o.o.

brendovi