LT 12 GIX depurator - omekšivač vode

Kataloški broj proizvoda: 10 I-026

Cena bez pdv-a: 415.00 €

Cena sa pdv-om: 498.00 €

*Cena se formira na dan uplate po kursu NBS


Opis proizvoda : LT 12 GIX depurator - omekšivač vode

 • Depurator model  LT 12 GIX
 • Automatska regeneracija
 • Mogućnost programiranja regeneracije po danima i satima
 • Napajanje el. energijom: 230 VAC
 • Potrošnja el. energije: 4 W
 • Kapacitet depozita za so je 25 Kg.
 • Koristi 1,5 Kg soli za jednu regeneraciju.
 • Minimalni protok vode, kod pritiska od 1,5 bar je 20 litara u minuti.
 • Proizvođač garantuje ispravan rad uređaja u prostorijama gde je opseg temperature od 4-30 C .
 • Priključak na vodu je 3/4"G ili 1/2"G.
 • Automatski depuratori su uređaji za filtriranje vode čime se poboljšava kvalitet vode iz vodovoda.
 • Proces filtracije se sastoji od protoka vode kroz filtracioni sloj koji se sastoji od mehaničkog filtera, jonoizmenjivačke smole i posrebrenog aktivnog karbona
 • Ovim procesom se mehanički otklanjaju pesak i druge mehaničke nečistoće iz vode
 • Aktivnim karbonom se smanjuju organski zagađivači i zamućenost, a jonoizmenjivačka smola otklanja kamenac iz vode, a istovremeno se otklanjaju različiti teški metali iz vode procesom jonske razmene
 • Rezultat ovog procesa je postizanje boljeg rada aparata, boljeg kvaliteta prozivoda sa tih aparata, a istovremeno se postiže i ušteda električne energije, kao i smanjenje kvarova na aparatima zbog toga što su kvarovi upravo najčešći kao posledica nataloženog kamenca


Osobine proizvoda : LT 12 GIX depurator - omekšivač vode

Depurator model  LT 12 GIX Automatski omekšivači
Šifra artikla 10 I-026
Zapremina 12 l
Max. protok vode 1500 l/h
Protok vode do zasićenja 1680 l
Težina 15 Kg.
Dimenzije WxDxH 285 x 425 x 650 h mm
Pritisak priključka vode: 1,5-8 bara
Radna temperature vode 4-25° C

Bago d.o.o. se trudi da svi podaci o proizvodima budu što precizniji, ali ne možemo da garantujemo da su bez grešaka. Za precizne podatke i cene kontaktirajte Bago. d.o.o.

brendovi