U skladu sa trendovima - lavaboi od inoksa sa upravljanjem pomocu kolena!

U skladu sa dobrom higijenskom praksom i HACCP pravilima, kod pranja ruku u profesionalnim kuhinjama, u restoranima, pekarama i drugim ugostiteljskim objektima trebalo bi izbegavati kontakt ruku sa slavinama zbog prenošenja bakterija. Idealno rešenje je lavabo kod kojeg se protok vode reguliše kolenom.

Imamo više tipova takvih lavaboa koji formom, estetikom, dimenzijama i praktičnošću savršeno odgovaraju pomenutim zahtevima. I naravno, cenom!

brendovi